2013/Oct/20

ไม่พ้น

ก่อ ทำ เลวกรรมถ้วน
ปรีดามวลเปรมดวงมาน
ชั่วโฉดแสงโชติฉาน
แจ่มรุ่งชัดจำรัสฉาย

เหี้ยมศึกคนฮึกสร้าง
สุมกูณฑ์จ่างแทรกกำจาย
ลบ เคลื่อน ห่อนเลือนคลาย
บาปมาเคลือบบูรณ์เมือบคลุม

ย้ำถกเรื่อง “ยกโทษ”
ยิ่งพลามโรจน์เยี่ยงเพลิงรุม
อาสัตย์แน่นอัดสุม
ใจแคบแสน เจ็บแค้นทรวง

สร้างผิด หมดสิทธิ์พ้น
เส้นทางป่นสิ้นทั้งปวง
ยากไล่โทษใหญ่หลวง
ให้ผันหล่นห่างพ้นเลย

ส่ำหีนขาดศีลเห็น
หมายดลเข็ญเหมือนดั่งเคย
รึงพิษแผลงฤทธิ์เผย
หวั่นแดนผ่าว หวาดด้าวพัง!

(ร่างเดิม๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
แก้ไข ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ครับผม)

หมายเหตุ:

ความขัดแย้งประเด็น “พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” ซึ่งกลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง
คือที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้ ครับผม

edit @ 20 Oct 2013 16:58:42 by ตราชู

edit @ 21 Oct 2013 09:02:46 by ตราชู

Comment

Comment:

Tweet