2013/Oct/31

มลานแด

ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒

อธรรมศึกอธึกสู้
เหมาะสมชูมุสาชัย
กระโชกหวั่นกระชั้นไหว
 สะเทื้อนวารสะท้านเวียง

สมัยเคลื่อนเสมือนคลั่ง
พหูพรั่งพหลเพรียง
สถุลช่างเสาะทางเฉียง
แถลบใช้ไถลชวน

ประดังเสียงประเดียงส่อ
ระบือก่อระบิลกวน
ประชุมพาประชาผวน
สลอนผ้าย สลายพรรค์

กระหน่ำแหย่กระแหน่ยุทธ์
กระตุ้นรุดกระโตนรัน
เจริญพิษ จริตผัน
กระโหมเพิ่มกระเหิมภาม

วิลาปไทย วิไลถอย
ประดาปคอยประเดคาม
ผินึกคิดพินิจขาม
ณรงค์ฆ่านราขู

ประภาพรบ ประภพร้าว
รุเธียรผ่าว ระทดภูว์
พะถ่อยได ไผทดู
มลินดาล มลานแด

(๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

หมายเหตุ:

ลีลาดำเนินภุชงคประยาตฉันท์เช่นนี้ ผมศึกษาเรียนรู้จากงานรจนาของกวีหลายท่านครับ
มี “ท่านอาจารย์ชิต บุรทัต” “ท่านอาจารย์ทวีป วรดิลก” “ท่านอาจารย์คมทวน คันธนู” เป็นอาทิ ครับผม


 

Comment

Comment:

Tweet