2013/Nov/05

สั่งสมเลว

กลอนกลบท ฉัตรสามชั้น

พล่อยคำกล่าวฉาวย้ำกล่าวคำพล่อย
หันเหถ้อยถ่อยเล่ห์ถ้อยเหหัน
ทัณฑ์โทษเพิ่มเติมโหดเพิ่มโทษทัณฑ์
เงินหมายมั่นมันขมายมั่นหมายเงิน

โหงเหล่าห้อมล้อมเผ่าห้อมเหล่าโหง
เหินลอยโด่งโกงบ่อยโด่งลอยเหิน
เยินศพยับทับภพยับศพเยิน
ไปข้ามเดินเพลินห่าม เดินข้ามไป

ยากถอนชั่วนัวหนอนชั่วถอนยาก
ใหญ่มักมากอยากหนักมากมักใหญ่
ไฟโหมฮึกครึกโครมฮึกโหมไฟ
ฟืนสุมใส่ให้รุ่มใส่สุมฟืน

พริ้มพจน์อ้างสร้างบทอ้างพจน์พริ้ม
ชื่นหน้ายิ้มกริ่มร่ายิ้มหน้าชื่น
ยืนยาวนานกร้านกร้าวนานยาวยืน
ยังเริงรื่นหื่นเหลิงรื่นเริงยัง

บ่มร้อนพล่านราญรอนพล่านร้อนบ่ม
ฝังแค้นคมจมแน่นคมแค้นฝัง
ฟังยอเสียงเคียงคลอเสียงยอฟัง
เลวถมถั่งสั่งสม ถั่งถมเลว

มอบให้ชายพเนจรคนหนึ่งซึ่งชอบเจรจาสับปลับกลับกลอกเนืองนิตย์
ครับผม

(๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

หมายเหตุ:
 
กลบท “ฉัตรสามชั้น” มีปรากฏอยู่ทั้งในวรรณคดีไทยเรื่อง “สิริวิบุลกิตติ์” รจนาโดย ท่านหลวงศรีปรีชา (เส้ง)
แหละในหนังสือประชุมจารึกวัดพระเชตุพนครับ ผมอาศัยศึกษาเล่าเรียนกลนี้ จากวรรณคดีทั้งสองเล่มดังกล่าว
ผนวกกับหนังสือกวีนิพนธ์ “รอยทราย” ของท่านอาจารย์วันเนาว์ ยูเด็น
รวมทั้ง “กฎบนกลบท” ของท่านอาจารย์คมทวน คันธนู ครับผม


   

edit @ 5 Nov 2013 14:16:50 by ตราชู

Comment

Comment:

Tweet