2013/Nov/10

นครโจร

อีทิสังฉันท์ ๒๐

ปางเสนียดวินาศอุบาทว์ก็เนา
วิมลเมลือง ณ เมืองเฉลา
ฉลายลาญ

ปลุกประชายุยั่วระรัวทะยาน
ประหรณ์ประหัตสนัดประหาร
บห่อนหาย

อัสสุชลจะบ่าเปรอะหน้าระบาย
ฤเลือดแฉะหลั่งประดังละลาย
มิเหลียวมอง

เอาสิมึงถลันประจัญประลอง
ผิม้วยสยบอสภสยอง
สนุกยล

กูกะปีนลุเกียรติ์เสถียรถกล
เจริญพิพัฒน์จรัสเพาะผล-
ประโยชน์พูน

เออกระนี้แหละหล้าชะตากระลูน
ขโมยกระสัน สกรรจ์อสูร
เสาะแหล่งสึง

บุกขย้ำตะบมขย่มตะบึง
อนาถพินิจตริคิดคะนึง
นครโจร!

(๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

Comment

Comment:

Tweet