2013/Nov/13

หยุดบ้าที
กลอนกลบท กบเต้นกลางสระบัว

ฝนชื่นฟื้นฉ่ำชุ่มน้ำฝน
รุ่มดลรนเดือดค่อยเหือดรุ่ม
รุมพิษฤทธิ์ผ่าวรึงด้าวรุม
ไยห้อมย้อมหุ้ม ร้อนสุมไย?

ก่อร่านการรั้น คนมันก่อ
ไล่จ่อล่อจ้วงหลอกลวงไล่
ไวเผียนเวียนผวนแปรปรวนไว
พอไหมภัยมรรค... ไม่ยักพอ

กล้าแสร้งแกล้งเสโฉเกกล้า
ขอถาฆ่าเถือ เงือดเงื้อขอ
รอโถมโรมทุ่มจับกลุ่มรอ
เบียนต่อบอเติมห่ามเหิมเบียน

หาญแรงแห่งร้ายผันผายหาญ
เงี่ยนบานงานบ้าชั่วช้าเงี่ยน
เพียรเล่นเผ่นโลดเฉาโฉดเพียร
คาสร้างค้างเสี้ยนอาเกียรณ์คา

เจตกินจินต์กอบชื่นชอบเจต
หาเดช เหตุดันคือตัณหา
มาหลายหมายโลภลิ่วโฉบมา
ทีห่วยทวยห่า... หยุดบ้าที

(๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

หมายเหตุ:

กลบท “กบเต้นกลางสระบัว” มีปรากฏอยู่ทั้งในวรรณคดีไทยเรื่อง “สิริวิบุลกิตติ์” รจนาโดย ท่านหลวงศรีปรีชา (เส้ง) รวมถึงหนังสือประชุมจารึกวัดพระเชตุพนครับ ผมศึกษาเรียนรู้กลนี้ จากวรรณคดีสองเรื่องดังกล่าว
ผนวกกับหนังสือกวีนิพนธ์ร่วมสมัย มี “รอยทราย” ของท่านอาจารย์วันเนาว์ ยูเด็น
“กฎบนกลบท” ของท่านอาจารย์คมทวน คันธนู เป็นอาทิ ครับผม


 

Comment

Comment:

Tweet